Media Surplus Communication Services

"Voor elk probleem, klein of groot, is er steeds een oplossing op maat die de gewenste vruchten zal afwerpen."
 
Tijd … hét grote probleem in onze samenleving. Terwijl het levenstempo – en dus ook dat van veranderingen – steeds toeneemt, draait het vaak niet om het vinden van juiste oplossingen, maar wel om het vinden van een oplossing binnen een bepaalde tijdspanne.
 
Dit is een van de redenen waarom adequate communicatie steeds belangrijker wordt.
 
Media Surplus is een onafhankelijk communicatie- en marketingagentschap gevestigd in Lokeren. De meer dan 26 jaar ervaring, de dagelijkse contacten met de Belgische en Nederlandse media heeft reeds meermaals zijn vruchten afgeworpen.
 
Ons doel is zowel nauwgezet advies als creatieve oplossingen bieden voor communicatieve noden van onze klanten, zodat  hun doelen en streefcijfers behaald worden.
 
Als extern agentschap zijn wij in staat U communicatieadvies te geven op onafhankelijke manier.
 
Ieder teamlid heeft een andere achtergrond waardoor we voor iedere opdracht een team op maat kunnen samen te stellen.